Damkören Madrigalen

Madrigalen är en damkör bestående av ca 30 sångare i olika åldrar, med eller utan musikalisk bakgrund. Kören grundades 1997 och fungerar i Jakobstads Arbis regi. Repertoaren består av visor, sånger, pop, musikal och sakral musik samt inslag av traditionell damkörsrepertoar. Kören uppträder vid evenemang av olika slag samt ordnar egna konserter och resor.

Jari Niemelä

Jari Niemelä

Jari Niemelä kommer ursprungligen från Jakobstad där han fortfarande bor. Hans intresse för musik och musikinstrument började redan som liten pojke. Som ung pojke spelade Jari rock´n´roll och hårdrock i olika band. Efter det förändrades hans musikstil till soul och funk. Senare fick han möjlighet att gå med i ett dansband som basist, och under…

Mia Willnäs

Mia Willnäs

Mia Willnäs är hemma från Jakobstad där hon även nu bor. Intresset för musik väcktes av hennes pappas dragspel. Mia är utbildad accordionpedagog från Mellersta Österbottens yrkeshögskola. Hon har även avlagt examen i solistiska specialiseringsstudier vid Oulun seudun ammattikorkeakoulu hösten 2009. Mia arbetar som dragspelslärare vid Wava-institutet i Jakobstad och vid olika arbetarinstitut i trakten.…

Lisbeth Zittra

Lisbeth Zittra

Lisbeth Zittra har tidigare arbetat som speciallärare med presenterar sig gärna som ordbrukare i tal, skrift och på estraden. ”Det är genom det vi väljer att minnas som vi bygger vår identitet. Att vi delar vår berättelse med andra gör oss till dem vi är,” säger Lisbeth Zittra.

Ellen Strömberg

Ibland tänker jag att jag bara är böcker. Att läsa dem, skriva dem, ordna om dem i hyllorna. Andra gånger tänker jag att jag är allt utom böckerna. Att jag inte har en plats i böckerna och hyllorna och det är därför jag dras till dem. Precis som med alla andra ord jag nån gång…

Bo Isomaa

Bo Isomaa är född i Jakobstad och har arbetat här som läkare. Efter pensioneringen har han ägnat sig mycket åt naturfotografering, och även avlagt examen för naturfotograf. Isomaa har tidigare gett ut två fotoböcker om den österbottniska skärgården (Ljus över skären – Ulapan loiste 2018, Bedårande havsband – Lumoava merenranta 2021). Alla naturfotografer har sina…

Tanja Aumanen

I min konst behandlas allt från vardagens enkla dilemman till samhällsproblematik och stora, globala frågor. Jag söker periodvis oväntade möten och bearbetar samtidigt egna frågeställningar. Historiska referenser blandas ofta med samtida uttryck och aktuella fenomen. Världen är en oberäknelig plats där jag har valt att stanna upp och fördjupa mig i små fragment av ett…

Emma Ahlgren

Jag är född i Pedersöre, men uppvuxen i Jakobstad var jag är verksam som bildkonstnär och författare. Litteraturen och skrivandet kom tidigt att bli en viktig del av mitt liv. Som sexåring började jag föra dagboksanteckningar, vilka ofta avslutades med dagens dikt, inspirerade av Bert-böckerna. Under högstadietiden drömde jag om att bli konstnär, författare eller…

Philip Teir

Philip Teir (f. 1980) är uppvuxen i Jakobstad och bosatt i Rödbergen i Helsingfors. Han arbetade som kulturchef på Hufvudstadsbladet åren 2009 – 2014 och är sedan hösten 2014 fri författare och skribent. Han har redigerat antologier om manlighet och Österbotten, och syns ofta som skribent på svenska kultursidor. Philip Teir har studerat filosofi och…