RUNEBERGSRUNDAN

Runebergsveckan 2021 har tema Otroliga historier och programutbudet har sin egen unika pärla: RunebergsRundan. I år vill vi bjuda på en skattjakt i Jakobstad, en skattjakt där man letar stora Runebergstårtor som kommer att finnas på olika platser i Jakobstad. Inalles tio tårtor blir utplacerade och markerade på en karta, som delas ut med programbladet till alla hushåll i Jakobstad (finns också vid t.ex. Stadsbiblioteket att hämtas). På varje tårta finns en dikt skriven av Runeberg och på svarsblanketten (som också finns i programbladet) antecknar man vilka dikter man hittat på tårtorna. Alla som deltar i RunebergsRundan och lämnar in sina svarsblanketter (oavsett om man känt igen dikterna eller ej), deltar i utlottning av bokgåvor. Bildlkonstnär Jenni Österlund med team har åtagit sig uppdraget med att planera och verkställa Runebergstårtorna.

RunebergsRundan pågår 31.1–7.2 och det är öppet dygnet runt, alla kan delta exakt den tid man har passligt och man kan planera sin rutt som man själv önskar enligt kartan som följer med programbladet. Varmt välkomna på RunebergsRundan!