JAKOBSTADS KULTURPRIS

Sedan 1990 har kulturnämnden, sedermera kultursektionen, i Jakobstad delat ut ett kulturpris. Syftet med kulturpriset är att uppmärksamma det viktiga och mångsidiga (och ofta frivilliga) arbete som görs inom stadens olika kultursektorer, samt att peka på kulturens betydelse för staden och dess invånare. Priset kan tilldelas en person, förening eller evenemang / projekt. Kulturpriset består av en summa om 1 000 € och utdelas under Runebergsveckan, vanligen på Runebergsfesten.

Tidigare års kulturpristagare:

1990 Piotr Gebala, Musik
1991 Olavi Tiala, Byggnadskultur
1992 Wava Stürmer, Litteratur
1993 Ralf Hoikkanen, Kulturkritik och presentation
1994 Dreadline, Rockmusik
1995 Anna-Liisa Finnilä, Hemslöjd
1996 Pentti Kronqvist & Föreningen Nanoq, Museiverksamhet
1997 Eino och Orvokki Rantala, Recitation / Dans
1998 –
1999 Föreningen Barnfesttanterna, Barnkultur
2000 Sven Svanbäck, Bildkonst
2001 Aarre Hautamäki, Populärmusik
2002 Pietarsaaren Näyttämö / Tor Wenman, Teaterverksamhet
2003 Finn Jakobstad, Jakobs Dagar
2004 Jan Backman, Traditionsbåtbygge
2005 Mirjam Jouppi, Finsk lokalkultur, sång och teater
2006 After Eight, Ungdomsverksamhet
2007 Konsertföreningen i Jakobstad, klassisk musik
2008 Guy och Maire Rökman, förmedling av kultur och tradition
2009 Kim Venna, Tro, hopp och kärlek symboltillverkning
2010 Talonpojat, talkoanda
2011 Jakobstadsnedjens Guider, traditionsbevarande lokal verksamhet
2012 Jakobstads När-TV, lokal traditionsbevarande
2013 K-G Olin, litterär verksamhet
2014 Jakobstads Sångarbröder, körsång
2015 Heikki Nikula, musiikki ja perinteet
2016 Nada-Nord, för samhälleligt engagemang
2017 Jakarte, Bildkonst
2018 Dan Lönnqvist, Engagemang inom orgel-, kyrko- och körmusik
2020 Johannes Ahlvik, Som ett erkännande av främjandet av musikkunskap i Jakobstad
2021 –
2022 Malin Simons, För passion för konsten och för att barn ska få upptäcka världen genom den.
2023 Paavo Katajamäki, Främjande av filmkulturen i Jakobstad, alltid med publiken i centrum

2024 Ellen Strömberg, vinnare av Sveriges mest prestigefyllda litterära pris, August-priset 2022