JAKOBSTADS KULTURPRIS

Sedan 1990 har kulturnämnden, sedermera kultursektionen, i Jakobstad delat ut ett kulturpris. Syftet med kulturpriset är att uppmärksamma det viktiga och mångsidiga (och ofta frivilliga) arbete som görs inom stadens olika kultursektorer, samt att peka på kulturens betydelse för staden och dess invånare. Priset kan tilldelas en person, förening eller evenemang / projekt. Kulturpriset består av en summa om 1 000 € och utdelas under Runebergsveckan, vanligen på Runebergsfesten.

Tidigare års kulturpristagare:

1990 Piotr Gebala / Musik
1991 Olavi Tiala / Byggnadskultur
1992 Wava Stürmer / Litteraur
1993 Ralf Hoikkanen / Kulturkritik & presentation
1994 Dreadline / Rockmusik
1995 Anna-Liisa Finnilä / Hemslöjd
1996 Pentti Konqvist & Föreningen Nanoq / Museiverksamhet
1997 Eino & Orvokki Rantala / Recitation/Dans
1998 –
1999 Föreningen Barnfesttanterna / Barnkultur
2000 Sven Svanbäck / Bildkonst
2001 Aarre Hautamäki / Populärmusik
2002 Pietarsaaren Näyttämö / Tor Wenman / Teaterverksamhet
2003 Finn Jakobstad rf. / Jakobs Dagar
2004 Jan Backman / Traditionsbåtbygge
2005 Mirjam Jouppi / Finsk lokalkultur, sång & teater
2006 After Eight / Ungdomsverksamhet
2007 Konsertföreningen / Klassisk musik
2008 Maire ja Guy Rökman / Frivilligt kulturarbete
2009 Kim Venna / Julsymbolerna Tro, hopp och kärlek
2010 Talonpojat / Frivilligt kulturarbete
2011 Jakobstadsnejdens guider r.f. / Hembygdsarbete/
marknadsföring av Jakobstad som en kulturstad
2012 Jakobstads När-Tv / Frivilligt kulturellt arbete,Traditionsbevarande
2013 K-G Olin / Omfattande finlandssvenskt litterärt arbete
2014 Jakobstads Sångarbröder / Körsång
2015 Heikki Nikula / Musik och traditionsbevarande
2016 Nada-Nord rf.
2017 Jakarte
2018 Dan Lönnqvist
2019 Jazzoo rf.
2020 Johannes Ahlvik