Kontakt

Kulturbyrån i Jakobstad
Runebergsgatan 12
68600 Jakobstad

Marja-Leena Hyytinen
Kultursekreterare
(06) 786 3376
044 785 1376
marja-leena.hyytinen@jakobstad.fi

Robin Käldström
Byråassistent
044 785 1368
robin.kaldstrom@jakobstad.fi