Jeppis Lux är en festival som vill sprida ljus och gemenskap under coronapandemin. I skarven mellan julbelysningen och vårljusets intåg skapar vi tillsammans en ljusfestival i samband med Runebergsveckan. En ljusfestival som är trygg att bidra till och njuta av.

Den är en synlig manifestation som stärker budskapet att vi är tillsammans i den här situationen, och att vi kan hjälpa varandra att orka. I den bästa av världar lyser hela Jakobstad upp på ett sätt som syns från ovan, samtidigt som ljuset når människors inre.

Idéen om en ljusfestival som vi skapar tillsammans när det är som mörkast och under avvikande förhållanden i samhället, ja världen, har tagits emot med stor iver på olika håll.

Festivalen förverkligas som ett samarbete mellan arbetsgruppen för Jeppis Lux, Wava-institutet, Kulturbyrån med hjälp av bland andra Yrkeshögskolan Novia, Citygruppen, Alerte, Svenska kulturfonden, Svenska Österbottens kulturfond, Brita Maria Renlunds fond, Nygréns stiftelse, Österbottens tidning och Pietarsaaren sanomat. Tack för att också ni är med!