Toivottomat tapaukset, menetetyt nuoret? Miten pojista tehdään lukijoita?

Stadsbiblioteket i Jakobstad
Runebergsgatan 12, 68600 Jakobstad
05.02.2020
18:00 - 19:30
0,00€

Varför faller så många pojkar och unga män utanför det nutida samhället? Aleksis Salusjärvi, ordkonstledare och chefredaktör, menar att vi i läskunskapen har ett verktyg, eller trollstav som kan motverka polariseringens effekter. Salusjärvi besöker skolor, specialskolor och fängelsen i syftet att lära ut olika textkunskaper.
Hur gör man läsning intressant? Hur tar man tag i sitt eget liv via läs och skrivkunskaper, ett ord i taget? Aleksis Salusjärvi i diskussion med Päivi Jokitalo, utbildare och facklitterär författare.

Jakobstads Stadsbibliotek onsdagen den 5.2.2020 kl. 18.00
Fritt inträde, diskussionen går på finska.

 

Aleksis Salusjärvi

Rap-lyriikoilla lukemisen mestariksi

Sanat haltuun työpajat vahvistavat heikosti lukevien nuorten tekstitaitoja. Välineenä käytämme rap-lyriikkaa ja lähiopetusta. Tavoitteemme on antaa nuorille työkaluja tunnistaa omia tekstitaidon vahvuuksia ja rohkaistua käyttämään niitä kaikissa tekstiympäristöissä. Työpajoja toteuttavat opetuksen, kirjallisuuden ja rap-musiikin ammattilaiset.

Opetus on suunnattu 13-29-vuotiaille. Tällä hetkellä se kohdistuu perusasteen erityisopetukseen ja vankiloihin. Työpajat toteutetaan yhteistyössä hankkeeseen valittujen oppilaitosten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on luoda oppituntimalleja, jotka ovat alan ammattilaisten hyödynnettävissä ja sovellettavissa kaikkeen tekstitaidon opetukseen.

Hanketta toteuttavat perusopetuksessa Hanna Markkanen, Aleksis Salusjärvi ja Mikko Sarjanen. Vankiloissa Salusjärvi ja Sarjanen käyvät yhdessä Kriminaalihuollon tukisäätiön Kimmo Gustafssonin kanssa.

 

Päivi Jokitalo - kulttuurin sekatyöläinen, lukee, kirjoittaa ja kouluttaa - ja puhuu mielellään kirjoista ja lukemisesta. Viihtyy kirjastoissa, museoissa ja joogamatolla, rakastaa aamun ensimmäistä

kahvikupillista ja kissoja.

 

Jakobstads Stadsbibliotek onsdagen den 5.2.2020 kl. 18.00
Diskussionen går på finska.