RunebergsRundan31.01.2021 - 07.02.2021
00:00 - 23:59
0,00€

RunebergsRundan är en skattjakt där man letar stora Runebergstårtor som kommer att finnas på olika platser i Jakobstad. Inalles tio tårtor är utplacerade och markerade på en karta, som delas ut med programbladet till alla hushåll i Jakobstad (finns också vid till exempel Stadsbiblioteket att hämtas). På varje tårta finns en dikt skriven av Runeberg och på svarsblanketten (som också finns i programbladet) antecknar man vilka dikter man hittat på tårtorna. Alla som deltar i RunebergsRundan och lämnar in sin svarsblankett (oavsett om man känt igen dikterna eller ej), deltar i utlott- ning av bokgåvor. Bildlkonstnär Jenni Österlund med Sara Östman och Michele Ucheddu har åtagit sig uppdraget att planera och verkställa Runebergstårtorna.

RunebergsRundan pågår 31.1–7.2 och det är öppet dygnet runt. Alla kan delta exakt den tid man har passligt och man kan planera sin rutt som man själv önskar enligt kartan som följer med programbladet.

Varmt välkomna på RunebergsRundan!

Evenemangetiketter: veckans program.