After Runeberg: Gustav Björkstrand

Stadsbiblioteket i Jakobstad
Runebergsgatan 12, 68600 Jakobstad
12.02.2020
18:00 - 19:00
0,00€

Gustav Björkstrand: Maria Åkerblom
- Sändebudet med makt över liv och död

Varje träd känns igen på sin frukt. Utifrån detta kända bibelord var Maria Åkerblom (1898-1981) en falsk profet. Frukterna av hennes verksamhet var lögn, mened, stöld, bedrägeri, familjesplittring, missbruk, misshandel, mordförsök, kanske också mord. Hon var en mästare på att manipulera och dominera sin omgivning. Hennes folkliga predikostil var erkänt fängslande, rentav trollbindande. Maria Åkerblom framträdde litet före och efter inbördeskriget 1918 som s.k. sömnpredikant och som Guds sändebud. Hon samlade då tusentals åhörare, särskilt i Karlebytrakten i Österbotten. Snart nog drogs hon in i en räcka skandaler och rättegångar. Tillsammans med ca 230 anhängare som lämnade gårdar, hus och hem bildade hon 1923 ett kollektiv i ett par villor i Mejlans i Helsingfors. Anhängarna fick bo trångt medan Maria omgav sig med lyx. Men lagens långa arm nådde också henne och hon fick ett långt fängelsestraff. Med anhängarnas hjälp gjorde hon ändå flera spektakulära flyktförsök. Till sist splittrades skaran och bara de trognaste återstod. Efter frigivningen 1933 ändrade Maria stil. Hon uppträdde nu som framgångsrik affärskvinna och hunduppfödare. Men på bedrägerierna och missbruken blev det inte slut.

Stadssbiblioteket i Jakobstad, onsdagen 12.2.2020 kl. 18.00

arr. av Forskarnärverket Jakobstad rf / järj. Pietarsaaren tutkijaverkosto ry

Evenemangetiketter: Författare och veckans program.