BOKPAKET TILL SKOLOR OCH DAGHEM

Det viktiga är att läsandet och skrivandet fortsätter. Att konsten och kulturupplevelserna fortsätter. Att fantasin får leva. Under den annorlunda Runebergsveckan 2021 kommer skolor och daghem därför att få bokgåvor av Runebergsveckans arbetsgrupp.

Till hjälp och sakkunnig i urvalet av bokgåvorna har varit Monica Borg-Sunabacka, bibliotekarie som fördjupat sig i läsfrämjande projekt och författare till barnboken Hanna 1918.