Simon Gripenberg

Simon Gripenberg är konstnär, grafisk formgivare och föreläsare och bor i Jakobstad. Han tror på öppenhet och en delande gemenskap, därav Simon Shares. Han föredrar att tillbringa sin tid IRL. Simon föredrar långsamhet. Ett icke-reflekterande tillväxtparadigm har skapat klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, sociala ojämlikheter och ekonomisk instabilitet. Vår moderna civilisation har nått en farlig…

Damkören Madrigalen

Madrigalen är en damkör bestående av ca 30 sångare i olika åldrar, med eller utan musikalisk bakgrund. Kören grundades 1997 och fungerar i Jakobstads Arbis regi. Repertoaren består av visor, sånger, pop, musikal och sakral musik samt inslag av traditionell damkörsrepertoar. Kören uppträder vid evenemang av olika slag samt ordnar egna konserter och resor.

Jari Niemelä

Jari Niemelä

Jari Niemelä kommer ursprungligen från Jakobstad där han fortfarande bor. Hans intresse för musik och musikinstrument började redan som liten pojke. Som ung pojke spelade Jari rock´n´roll och hårdrock i olika band. Efter det förändrades hans musikstil till soul och funk. Senare fick han möjlighet att gå med i ett dansband som basist, och under…

Mia Willnäs

Mia Willnäs

Mia Willnäs är hemma från Jakobstad där hon även nu bor. Intresset för musik väcktes av hennes pappas dragspel. Mia är utbildad accordionpedagog från Mellersta Österbottens yrkeshögskola. Hon har även avlagt examen i solistiska specialiseringsstudier vid Oulun seudun ammattikorkeakoulu hösten 2009. Mia arbetar som dragspelslärare vid Wava-institutet i Jakobstad och vid olika arbetarinstitut i trakten.…

Lisbeth Zittra

Lisbeth Zittra

Lisbeth Zittra har tidigare arbetat som speciallärare med presenterar sig gärna som ordbrukare i tal, skrift och på estraden. ”Det är genom det vi väljer att minnas som vi bygger vår identitet. Att vi delar vår berättelse med andra gör oss till dem vi är,” säger Lisbeth Zittra.

Vickan & Väinö

Historien handlar om två möss som möts i arkitekten Carl Ludwig Engels hem i Helsingfors på 1840-talet. Vickan kommer från Stockholm och Väinö från Ulvila. Den rivaliserande arkitekten Philip Löw har snålat på Engels planer, men hur ska mössen förstå varandra och få tillbaka sina ritningar? Den tvåspråkiga barnoperan har världspremiär den 17 oktober 2019…