”Tala som Runeberg”

 

I år firar vi 220-årsjubileet av Johan Ludvig Runebergs födelse. Tillsammans med den eminenta arbetsgruppen har vi kunnat sätta samman ett varierat och inspirerande program, inkluderande litterära evenemang, konstutställningar, musikframträdanden, teater och mycket mer. Det är genom samarbete med andra aktörer och engagemanget i arbetsgruppen som vi har kunnat forma en sådant mångsidigt och rikt program. 

Årets tema ”Tala som Runeberg” ger oss en unik möjlighet att inte bara reflektera över Runebergs viktiga bidrag till litteraturen och kulturen, utan också att inspirera till fortsatt talangfullt uttryck inom vårt samhälle. Genom huvudfesten, där vi särskilt betonar Runeberg, kommer vi att skapa en atmosfär som hyllar och återspeglar hans inflytande på litteraturen.

Mitt uppdrag som stadens kulturproducent är att se till att Runebergsveckan 2024 blir en plattform för hyllning och inspiration. Jag ser fram emot att tillsammans med er utforska och fira Runebergs arv på ett sätt som inte bara hedrar det förflutna, utan också öppnar dörrar för kreativa möjligheter framåt. 

I arbetsgruppen för Runebergsveckan 2024 ingår förutom undertecknad: Biträdande rektor från Wava-institutet Bo-Anders Sandström, biträdande rektor Maria Hudd från Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto, museiemanuens Jeanette Edfelt samt biblioteksfunktionär Marjut Hepokangas från Stadsbiblioteket. 

Ett speciellt tack också till Optima, merkonomstuderande årskurs 2, försäljning för hjälpen med marknadsföringen!

Varmt välkomna till en vecka fylld av kultur, konst och ett gemensamt talangfullt uttryck!

Annika Strömberg
Kulturproducent, Staden Jakobstad

 

Runebergsveckan, Jakobstads kulturvecka, ordnas årligen till Finlands nationalskald Johan Ludvig Runebergs ära. J.L. Runeberg föddes 5 februari 1804 i Jakobstad.