VÅRT LAND

Runebergsveckan, Jakobstads kulturvecka, ordnas årligen till Finlands nationalskald Johan Ludvig Runebergs ära. J.L. Runeberg föddes 5 februari 1804 i Jakobstad.

Runebergsveckan är en litterärt betonad kulturvecka som i år firas 28.1-11.2 under rubriken Vårt land. Under veckan gästas Jakobstad av många författare, som deltar i publikevenemang och gör författarbesök i stadens skolor. Utöver författarbesök innehåller veckans program inslag av både teater, musik, diskussioner och dans.

Runebergsveckan administreras från Jakobstads kulturbyrå och förverkligas som ett samarbete mellan Jakobstads kulturarrangörer. Runebergsveckans arbetsgrupp 2017 består av:
Marja-Leena Pitkäaho/Jakobstads kulturbyrå, Annika Högväg/Stadsbiblioteket, Kristina Lundström-Björk/Jakobstads museum, Tiina Stara/Pietarsaaren lukio, Bo-Anders Sandström/Jakobstadsnejdens musikinstitut, Anna Hagen/producent. Arbetsgruppen har samarbetat med kulturarrangörer i Jakobstad, bl.a. med tredje sektorn och Schaumansalen.

På Runebergsveckan 2017 firar vi vårt 100-åriga jubilerande Finland. Vid firandet av vårt lands 100-åriga självständighet finns tre olika tyngdpunktsområden. Man fokuserar på Finlands 100 år, uppkomsten av ett självständigt Finland, Finland 2017, Finlands identitet, Finland idag och på Finlands framtid. Med dessa tre tankeställare kan man också betrakta vårt lands historia.

Runebergsveckan har av Statsrådets kansli blivit beviljad status som ett officiellt Finland 100 år-evenemang och finns med bland festårets officiella program på www.suomifinland100.fi. Runebergsveckan 2017 har som sin tyngdpunkt valt Finland 2017, att uppmärksamma vårt samhälle idag som Tillsammans ser framåt.

Runebergsveckans arbetsgrupp hoppas att ni trivs med vårt program och hittar era egna favoriter.

 

VÄLKOMMEN PÅ RUNEBERGSVECKAN!

Marja-Leena Pitkäaho, kultursekreterare
Staden Jakobstad